EKONOMI

Handelssystem

Handelssystemet är det regelverk som ska göra det möjligt att bedriva ett verklighetstroget handelsspel på lajvet. Detta sker genom att du dels kan ägna dig åt din personliga ekonomi, men också att du dels kan ägna dig åt besättningens/organisationens ekonomi.


Personlig ekonomi

Den personliga ekonomin handlar om de fysiska medel du har på plats. I grunden har du de fyra valutavalörerna som presenteras i tabellen nedan.

Valör Värde i Marker Värde i Taler Värde i Dubloner Värde i Äspingar
Mark (kopparmynt) 1
Tal (Silvermynt) 10 1
Dublon (Guldmynt) 100 10 1
Äsping (Tacka i stjärnsilver) 10 000 1000 100 1

Exempel för att illustrera värde:

Brödlimpa - 2 Mark
Veckolön, matros – 2 Taler
Veckolön, skeppsofficerare – 10 Taler
Veckolön, kapten - 2 Dublon

Dessa medel kan köpa dig lyx och särbehandling, vara användbara i köp av information eller liknade tjänster hos motspelare. Valutan kan stjälas, och det är inte ovanligt att det spelas olika tärningsspel och dylikt inne på värdshuset.

Skeppens/organisationens ekonomi

Som representanter för en besättning eller en annan grupp i trakten faller det på er att föra förhandlingar för att fylla kvoten för er totala besättnings överlevande av det kommande kvartalet. Ni har varit ute och rövat under det senaste kvartalet och nu när era fartyg går i land är era lastrum förhoppningsvis fyllda till bredden (er tur det här året beskrivs i era intriger). Det finns tre former av grundbehov att fylla. Dessa är spannmål, frukt/grönsaker, samt kött/fisk. Utöver detta har ni även en kvot med pengar att fylla, detta till er besättnings löner.

Det är skeppstypen som avgör hur stora kvoter ni har, men också hur stora byten ni har möjlighet att för hem i lasten. Skeppstypen tilldelas er av arrangörerna, det är inget ni kan välja. Ni kommer att tilldelas ett skepps inventarier där ni kan föra logg över det ni köper och säljer ur lasten - dessa kan inte stjälas (eftersom det vid stöld bara är ett papper och lasten ligger kvar på skeppet). På inventariet står också era skepps specifikationer (skepps typ, kanoner etc.) samt hur mycket av varje behov vara ni behöver. Detta kan ni också se i förväg under "profil" och sedan "fartyg" när ni är inloggade på hemsidan.

Skeppets namn: Flytande flundran

X/Y=Tillgång/BehovSkeppstyp: Slup
Kanontyp: 12-pund
Antal kanoner: 16
Lastutrymme: 75 tunnor
Spannmål: 33/22 tunnor
Frukt och grönt: 8/11 tunnor
Kött och fisk: 8/11 tunnor
Skeppsskatter: 2700/2814 talerAntal deltagare
-På kommande Lajv-

45


Kommande Lajv
Välkommen I hamn

01/10 - 04/10

Pris: 200kr
(ordineriepris:650kr)
Betala till:
Bg: 5450-5821

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
30/8 för intrig
27/9 för mat


Incheck startar:
30/9
kl 12:00
Obligatoriskt infomöte:
30/9
kl 21:00
Lajv start:
1/10
kl 05:00

Lajvet Slutar:
4/10
kl 05:00Lajv 2020


Höstlajv 2020
1/10 - 4/10

Kontakta oss

arr@havshunger.se

© 2020 Larp Dreams AB