REGLER

Ordningsregler

För att delta på Havshunger behöver du som anmäld, godkänna våra deltagarvillkor och regler. På arrangemanget gäller Svensk lag. Arrangörerna förbehåller sig rätten att avhysa personer utan ersättning om de inte kan efterfölja reglerna.

Åldersgräns:
Åldersgränsen på Havshunger är 18 år fyllda, utan undantag.

Alkohol:
Det kommer att serveras alkohol på lajvet. Det kommer gå att inhandlas på värdshuset samt hos mindre barer drivna av arrangörer på området. Du som deltagare får ej medta egna alkoholhaltiga drycker till området. Detta gäller även innan och efter eventets start.

Deltagare får ta med alkoholfri öl och cider.

Arrangemanget har säkerställt alla tillstånd hos polismyndigheten för att detta skall kunna vara möjligt.

Säkerhetsregler

På lajvet finns det vissa regler och mekaniker för att säkerställa ett säkrare och ansvarsfullt spel. Säkerheten för spelet på lajvet är något vi ansvarar för tillsammans. Du som spelare har ansvar för din egen spelupplevelse på lajvet, gör något spel dig obekväm är det viktigt att du tilltar våra säkerhetssystem listade nedan för att försäkra bästa upplevelse.

Säkerhetsord

På lajvet har vi något kallat säkerhetsord, dessa finns för dig och andra för att på ett snyggt sätt kunna sätta gränser inom spelet eller kolla av läget med din medspelare.

Under spelets gång kan du när som helst fråga eller säga en av färgerna rött, gult eller grönt. Om du är osäker på om en medspelare är okej kan du fråga dem “Grönt?” och då kan din motspelare svara med en färg, huruvida de är bekväma med scenen eller inte.

Grönt - Allt är bra, fortsätt
Gult - Lugna ned scenen men fortsätt (alternativt, Ease eller Bräms)
Rött - Avsluta scenen men håll dig inlajv
Cut - Avbryt spelet direkt, kolla hur din motpart mår


Spelmekanik

“Solo”
Ibland är det kul att förplanera spel och scener med andra spelare. Tex, ett gräl mellan älskare eller annat dramatiskt. Önskas detta spelas ut utan att andra spelare ska blanda sig i signaleras detta med meningen “Jag/vi tar det här solo!”. Detta meddelar OFF att ni hanterar detta spel själva. Andra är fortfarande välkomna att betrakta, kommentera eller verbalt blanda sig i scenen, men inte fysiskt.

Knock
Knock är en teknik för att aktivt kunna “slå ner” någon. Knockning sker genom att du med knyten näve, lätt lägger denna mot din motspelares nacke eller panna och säger “Knock”. Detta gör att din motspelare ska spelar på att hen svimmar av. Gör denne inte detta så är det ok att säga till, kanske är hen inte medveten om hur knockning fungerar.

Knockning framifrån gör att motspelaren ser att det är du som knockat dem och är därför tillåten att efteråt spela och anklaga dig för detta.

Knockning bakifrån gör att motspelaren inte ser att det är du som knockat dem och hyser en större skada. Knockning bakifrån gör att motspelaren får minnesförlust ca 2-5 minuter innan knockningen skedde.

Spelaren som utsätts för knockningen minns inte vad som hände medan denna är “avsvimmad”.

Konsekvenslajvande
Dina handlingar under spelets gång ger alltid ringar på vattnet. Både av andra lajvare och i intrig och mellanspel efteråt.

Tre-punkts-regel vid eskalering av hotfull situation.
Vid hot om kroppsskada, ska våld eskaleras i en grad från 1- 3.

Nivå 1, lätt kroppsskada - Vid första smädelse skal skada hotas med eller tilldelas till valfri lem. Detta är en arm eller ben.

Nivå 2, medel svår kroppsskada - Eskalering till medelsvår kroppsskada sker om spel eskaleras från nivå 1. Sker mot större kroppsdel innehållande organ och din karaktär. Tex bröstkorg eller mage, kan vara dödlig efter beslut från arrangör.

Nivå 3, Svår skada - Vid ytterligare eskalering från nivå 2 är det godkänt att höja hot upp mot huvud. Skott eller skada åverkat mot huvud är till 98% direkt dödlig. Beslut kring död tas alltid av arrangör. Medan du väntar på besked kan du inte förmedla vem som sköt din roll, tills det framkommit om din roll överlevt eller ej.

Dödsruna
När en roll är förkunnad död bortom tvivel, kommer arrangör att skriva upp dennes namn på “dödsrunan”. Dödsrunan hänger på väggen till värdshuset, endast arrangörer får skriva på dödsrunan.

Direkt dödlig hämnd
Vid död av en karaktär är det inte tillåtet av dennes besättning eller för andra lajvare att vidta direkt dödlig hämnd. Hämnd eskaleras via 3-punkts regeln och dödlig hämnd får endast utföras i mellanspel eller på lajvet efter och framåt.

Intimt Spel
Vid intim, romantik och “sexuellt” spel är det ditt ansvar som den som bjuder in till spelet att vara varsam och kolla av med din motspelare om hen är bekväm med närmandet. Säkrast är att använda “är det grönt”-funktionen beskriven under rött, gult, grönt. Om personen inte är ok med närmandet så måste du direkt trappa ner ditt spel eller sluta.

Kom ihåg att intimt spel In-lajv INTE by default innebär att personen är intresserad off-lajv.

Offruna
läs mer om offruna här

En off-symbol som sitter på en dörr eller på en väska som någon har med sig, indikerar att det som finns bakom dörren eller i väskan, inte tillhör spelet och ska därmed ignoreras. Off-väskor, kistor eller andra utrymmen där det förvaras off-saker skall markeras med off-runa. Off-rune markerade förvaringsutrymmen får inte innehålla inlajv-saker.


Vapenregler

På Havshunger använder vi fyra olika typer av vapen: Flintlås replikor, Knallkorksvapen och blankvapen.

Alla vapen oavsett typ skall visas upp och gås igenom vid incheck och märkas beroende på typ.

Flintlåsvapen
Flintlås replikor är välkomna på lajvet. Detta för att våra deltagare ska kunna känna att de kan få tag på realistiska vapen för en pirat utan att tömma sina fickor. Dessa vapen får bäras under dygnets alla tider både i nyktert och berusat tillstånd.

Flintlås replikor ska inte kunna avfyras med knallskott eller knallkork. För att “avfyra” ett sådant vapen riktar spelaren vapnet och skriker “PANG!”. Detta är ett säkert vapen att använda i närstrid, inne och utomhus.

Knallkorksvapen
Knallkorksvapen är ett vapen som kan “laddas” och avfyras med hjälp av knallkork eller smällare. Dessa ger ifrån sig en distinktivt smäll vid avfyrning. Denna typ av vapen får ej användas i närstrid eller inomhus. Dessa skall märkas vid incheck.

Bluntade Blankvapen
Bluntade blankvapen är tillåtna att bära på lajvet i nyktert tillstånd och fram till att middagen serveras. Blankvapen får endast användas för dekoration och inte dras utom i förplanerade scener där arrangörer informerats innan. Om något av detta bryts kommer ditt vapen att beslagtas och du får tillbaka det vid utcheck. Dessa skall märkas vid incheck


Brandsäkerhet på Havshunger

Varje bostad som har någon form av värmekälla (Levande ljus, kamin oavsett bränsle och dylikt) skall ha brandsläckare och brandfilt på plats. Denna skall vara övertäckt så att den är inlajv, men uppmärkt med ett rött kryss, så att den lätt kan hittas.

Arrangörerna har i uppgift att se till att det finns tillgängligt vid allmänna ytor, samt kontrollera att deltagarna innehar personligt medhavda brandsläckare i sina bostäder.

Vid eventuell brand avbryts spelet med orden “Skarp Brand”.

- Inne i köket på Världshuset finns brandsläckare, brandfilt samt brännskadegel/ aloe vera-gel och brännskadeförband

- Uppsamlingsplats vid brand är vändplanen bakom värdshuset, eller vid behov stora parkeringen.

- Brandansvarig (markerad med reflexväst?) har lista med alla Grupper, in- och off-lajvnamn och var de bor.

- Gruppansvariga skall räkna in sina medlemmar, brandansvarig skall checka av från lista att alla deltagare är okej.
Trygghetsarbete

För att våra deltagare ska kunna känna sig trygg på våra arrangemang har vi en del föreskrifter för att säkerställa detta. Vi vill dock understryka att arrangemanget inte är ansvarig för deltagarnas mentala eller fysiska hälsa. Arrangemanget erbjuder ett visst stöd i anknytning till lajven i form av arrangörsgruppen, sjukvårdspersonal, möjlighet att dra sig undan och samla sig i avskilda utrymmen utanför spelet och säkerhetsord.

Detta stöd skall inte nyttjas istället för professionella insatser såsom läkares bedömning, medicinering, terapi eller polis.

Om du innan arrangemanget på något vis känner dig otrygg med delar av arrangemanget och/eller deltagare är du välkommen att maila detta till arr@havshunger.se . Märk ditt mail med “Trygghets Ärende”

Varje trygghets ärende kommer hanteras separat.

Vi kommer att ta emot dina uppgifter och ta ställning till dem och sedan återkomma till dig med ett reslutat. Våra ställningstagande görs från fall till fall.

Under arrangemanget är arrangörsgruppen och vissa funktionärer trygghetsansvariga. Detta innebär att om något sker på arrangemanget som gör en deltagare otrygg och osäker, kan hen vända sig till till dessa.

Vi hänvisar att alla våra deltagare läser våra säkerhetsregler för inlajv för att kunna förebygga sådana situationer.

Vid trygghets ärenden på plats kommer vi att lyssna in och hantera situationen utifrån våra möjligheter på plats och sedan kommer vi följa upp efter evenemanget.

Hur fungerar sjukvård på lajvet?

Vid svår olycka på lajvet bryts spel med att ropa “Skarp Skada”. Vid detta ska arrangör även tillkallas om de inte är närvarande vid händelsen.

- Identifiera den skadade/sjuke om det inte är gjort (Namn och personnummer)

Om skadan är livshotande ska 112 ringas omedelbart och ambulans tillkallas. Laddad telefon finns alltid i köket på värdshuset.

- Vi befinner oss på Finnstigen, 712 91 Hällefors.

Lägg förband om behov finns, sjukväska finns i köket på värdshuset.

Spel återtas endast efter att olycka är hanterad och arrangör anser det säkert att fortsätta.


Innan lajvet

Det finns en del förberedelser att ta hänsyn till innan lajvet, förutom att se till att ha din karaktär inskickad och deltagaravgift betald! Här nedan listar vi några av dessa.

Ankomst
Det är rekommenderat att komma ut till lajv områden 1-2 dagar innan lajv start. Detta för att du ska hinna med att packa upp och göra i ordning ditt boende.

Incheck
När du kommer till området behöver du meddela att du är på plats och checka in. Incheck öppnar dagen innan lajvstart och anländer du tidigare än så kommer arr inte att checka in dig även om arr är på plats.

Vid incheck får du information om boende, dina intrigföremål och lajv-ekonomi, spelfunktioner och annat matnyttigt som du ska ha inför lajvet!

Vid incheck finns även möjlighet att köpa värdecheckar för att kunna handla på värdshuset. Värdecheckar kan också köpas löpande under arrangemangets gång.

Boende/Uppackning
Efter incheck är det dags att flytta in i ert boende och plocka upp era saker! Bor du på IN-lajv området skall off-packning vara dold under arrangemangets gång. Stugor skall dekoreras in-lajv mässigt.

Fordon
Fordon får köras ned och parkeras, på platån bakom värdshuset vid uppackning. Vid nedkörning av bil på gårdsplan behövs arrangörs godkännande

Det är viktigt att du packar ur dina saker och kör bort bilen så snabbt som möjligt för att ge plats åt andra bilar.

Fordon skall därefter stå på angiven parkering under arrangemanget. Inga undantag görs.

Informöte
Dagen innan lajvet, krings kvällskvisten hålls ett obligatoriskt infomöte av arrangörsgruppen. Här går vi igenom regler, saker att tänka på och annan viktig info kring arrangemanget som deltagare behöver ta del av.

Kan du inte delta är du och din grupp ansvarig för att du får till dig informationen.

Efter lajvet

Lajvet tar slut klockan 04:00 på söndag morgon. Varje grupp har i uppgift att ta hand om sitt boende och sina saker under off-dagen.

Packa och städa
Tyvärr får vi inte lämna vår packning och in-lajvvärld kvar utan den måste packas och städas bort efter lajvets slut. Varje grupp har gemensamt ansvar för att lämna boendet i bra skick. Ingenting får lämnas kvar i stugorna. Häftklamrar och spik ska tas ur väggarna och utrymmena ska sopas ur.

Fordon
Fordon får köras ned och parkeras på platån bakom värdshuset vid inpackning. Vid nedkörning av bil på gårdsplan behövs arrangörs godkännande

Det är viktigt att när du packat in dina saker i ditt fordon att det flyttas från området så att andra kan få plats.

Utcheck
Innan du får lämna området måste du och din grupp alla ta er till utchecken. Här ska alla intrigföremål, inlajv-mynt, skeppsekonomi och annat som tillhör lajvet, lämnas tillbaka till arrangörerna. Har du oanvända värdecheckar lämnar du in dem vid utcheck för att få pengar tillbaka. När arr har bockat av dig kan du lämna området.

Utcheck sker individuellt och du kan inte checka ut någon annan.

Skräp/Sopor
Varje grupp ansvarar för att sina egna sopor och avfall lämnar området.
Vid upphittande av sopor kommer grupp att debiteras.

Borttappat
Vid borttappade föremål, kontakta arr@havshunger.se
Antal deltagare
-På kommande Lajv-

26


Kommande Lajv
Välkommen I hamn

01/10 - 04/10

Pris: 200kr
(ordineriepris:650kr)

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
30/8 för intrig
27/9 för mat


Incheck startar:
30/9
kl 12:00
Obligatoriskt infomöte:
30/9
kl 21:00
Lajv start:
1/10
kl 05:00

Lajvet Slutar:
4/10
kl 05:00Lajv 2020


Höstlajv 2020
1/10 - 4/10

Kontakta oss

arr@havshunger.se

© 2020 Larp Dreams AB