ARRANGÖRERNA

Vi bakom Havshunger är

☠️ MY PAULSSON - HUVUDARRANGÖR
My Paulsson som huvudarrangör har hand om det logistiska samt planering av lajvet. Hennes roll är att leda och hålla den vision vi strävar efter. Hon är också den med högst ansvar under pågående lajv.

☠️ REBECCA OSCARSSON - PROJEKTLEDARE
Rebecca Oscarsson leder och ser till att arbetet innan arrangemanget blir gjort mellan lajven. Planerar, strukturerar och ser till att vi gemensamt når våra mål. Rebecca jobbar även med våra spelsystem och teknik.

☠️ ISABELLE STRÖMBERG - FIKTIONSKRIVARE
Isabelle M Strömberg, är ansvarig för att bygga lajvets fiktion i enlighet med arrangörens vision. Skriver länder, religioner, historier och myter. Det som krävs för att vi ska ha en värld att lajva i.

☠️ EMMA WIKANDER - FIKTIONSKRIVARE
Emma Wikander, är ansvarig för att bygga lajvets fiktion i enlighet med arrangörens vision. Skriver länder, religioner, historier och myter. Det som krävs för att vi ska ha en värld att lajva i.Antal deltagare
-På kommande Lajv-

41


Kommande Lajv
Välkommen I hamn

01/10 - 04/10

Pris: 200kr
(ordineriepris:650kr)
Betala till:
Bg: 5450-5821

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
30/8 för intrig
27/9 för mat


Incheck startar:
30/9
kl 12:00
Obligatoriskt infomöte:
30/9
kl 21:00
Lajv start:
1/10
kl 05:00

Lajvet Slutar:
4/10
kl 05:00Lajv 2020


Höstlajv 2020
1/10 - 4/10

Kontakta oss

arr@havshunger.se

© 2020 Larp Dreams AB