FAQVad har arrangörerna för roll?
Arrangörerna ser till att det finns en värld att spela i, både funktionsmässigt och fysiskt på plats. De sköter även ekonomi och planeringen av de praktiska delarna inför och under eventet.

Hur får jag tag på arrangör?
Inför arrangemanget: Via arr@havshunger.se eller våra andra kontaktytor! Se (LÄNK TILL KONTAKT)

Under arrangemanget: Under arrangemanget kommer arrangörerna vara aktiva på området. Mail, chatt och andra kontaktkanaler kommer tittas på sporadiskt. Köket är till 95% bemannat av någon i arrangör- eller funktionär staben under lajvet.

Är något viktigt men inte akut, lämna meddelande i köket så kommer arrangörer söka upp er.

När ska jag kontakta arrangör?
Inför arrangemanget: Om du har en fråga eller fundering som du inte kan få svar på via någon av våra kontaktkanaler så som hemsida eller Facebook-grupp. Det är även passande att kontakta arrangörerna vid ett trygghets ärende gällande arrangemanget eller om man har en bra ide man önskar föra vidare.

Under arrangemanget: Vid oklarheter gällande intriger eller spel på lajvet, vid (allvarliga) skador, vid otrygghet etc. Behöver du eller din grupp lämna lajvet tidigare eller om problem uppstått som ni själva har svårt att lösa - försöker arrangör hjälpa till så gott de kan.

Jag har gjort mig illa under lajvet, vad gör jag?
Vid allvarlig skada som kräver ambulans och sjukvård skrik “SKARP SKADA” och arrangör ska tillkallas.

Är skadan mindre, se efter vilka möjligheter ni har inom er grupp att lösa detta. Är skadan större finns begränsat sjukvårdsmaterial i köket på värdshuset. Är det en allvarlig skada, meddela arrangörer och sjukvårdsansvarig som gör en avvägning och antingen tillkallar ambulans eller ordnar transport till Lindesbergs akut. Se mer under sjukvård. (HOTLINK)

En deltagare på lajvet gör mig otrygg, vad gör jag?
Inför arrangemanget: Ska en individ som gör dig otrygg delta på Havshunger? Skicka ett mail till arr@havshunger.se märkt med Trygghetsärende. Beskriv där vem det gäller samt situationen och ditt önskemål. Vi kommer sedan ta ställning och meddela dig.

På arrangemanget: Kontakta en arrangör, arrangörerna kommer därefter sätta fast det trygghets protokoll vi har för trygghets ärenden på plats.

Jag har särskilda önskemål vad gäller mat. Om du har beställt mat från arrangemanget, skriv i din specialkost vid anmälan. Är du osäker så skicka ett mail till arr@havshunger.se märkt med Specialkost.

Jag vill hjälpa till som funktionär, vem kontaktar jag?
Anmälan som funk förs via mail till arr@havshunger.se märkt med Funktionär och beskriv vilka typer av uppgifter du kan hjälpa till med och i vilken omfattning (före, efter, under). Du kommer bli kontaktad och meddelad förutsättningarna och våra förväntningar.

Vad gör funktionärer?
Funktionärer ser till att hjälpa arrangörerna med det som behövs, mestadels på plats innan och efter men ibland även på håll. Detta kan vara allt från att mata arrangörer, diska, gräva gropar, tömma dass och bära saker.

Jag vill anmäla mig till ett lajv. Hur gör jag?
Du gör en användare på hemsidan, www.havshunger.se och sedan finner du knappen "Anmäl mig" till höger under din profil.

Jag vill avanmäla mig från ett lajv. Hur gör jag?
Vid avanmälning skickar du ett mail till arr@havshunger.se med dina uppgifter och eventuell anledning. Återbetalning av din lajvavgift görs om inte annat angetts under villkoren (ex sen avanmälan).

Jag vill förboka boende, hur gör jag?
Gruppledaren skickar ett mail till arr@havshunger.se med önskemål för boende. Vid fördelningen skall gruppens medlemmar vara anmälda och betalda för att räknas in i fördelnings antalet. Fördelningen av boendet sker löpande.

Jag vill sova IN/OFF, får jag det?
På lajvet så sker boendet IN i hus eller tält på området. Vi fördelar boendet i husen enligt de uppsatta reglerna och alla bor där IN. Boende OFF sker utanför lajvområdet och är undantagsfall som skall meddelas arrangörerna via mail till arr@havshunger.se

Jag har råkat ta sönder något som tillhör eventet; Vad gör jag?
Vid förstörelse av föremål eller annat tillhörande arrangemanget skall arrangör kontaktas så snart som möjligt. En eventuell kostnad kan tas ut för att ersätta föremålet.

Får jag ta med mig alkohol att dricka innan, under eller efter lajvet?
Nej, du får inte ta med egen alkohol till området. Varken att förtära innan, under eller efter eventet.

Kan vi ha en förfest innan lajvet där vi dricker egen medtagen alkohol?
Nej, du får inte ta med dig egen alkohol till området.

Jag har en karaktär jag väldigt gärna vill spela. Hur går jag då tillväga?
Karaktär skickas in tillsammans med din anmälan till lajvet. Det är också okej att skicka in den efteråt via mail till arr@havshunger.se. Skulle det finnas några problem med din karaktär kommer vi att kontakta dig i god tid innan lajvet.

Hur lång ska min karaktärs bakgrund vara?
Arrangörsgruppen uppskattar bakgrunder på högst två A4 sidor. Punkta gärna upp viktiga händelser för att göra det överskådligt. Se “karaktärsmall” för inspiration om vad som kan tas med i din karaktärsbeskrivning.

Vilka språk är tillåtna att användas på lajvet?
På lajvet använder vi oss av engelska och svenska i både tal och skriftspråk. Önskas det skickas brev eller skapas dokument måste dessa vara läsbara.

När kommer intrigerna?
Intriger skrivers löpande och målet är att intriger kommer ut 10-7 dagar innan lajvet.

Jag vill ha information om världen! Var kan jag hitta det?
Det finner du på hemsidan under fliken Världen (länk)

Jag vill inte synas på bild. Vad gör jag?
Maila till arr@havshunger.se efter arrangemanget och meddela om du önskar att en bild ska tas ner från hemsida eller Facebook grupp efter arrangemanget.

Vad menas med IN/OFF?
IN innebär att du är “inne” i världen och spelar samt följer de för lajvet uppsatta reglerna. OFF innebär den verkliga världen och kan användas under spelets gång om du vill dubbelkolla något med någon genom att till exempel viska “OFF Går det bra att jag xxx?” Under spelets gång så undviker vi att vara OFF så mycket som möjligt eller gör detta mycket diskret, så att vi inte stör de andra spelarnas upplevelse.

Antal deltagare
-På kommande Lajv-

41


Kommande Lajv
Välkommen I hamn

01/10 - 04/10

Pris: 200kr
(ordineriepris:650kr)
Betala till:
Bg: 5450-5821

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
30/8 för intrig
27/9 för mat


Incheck startar:
30/9
kl 12:00
Obligatoriskt infomöte:
30/9
kl 21:00
Lajv start:
1/10
kl 05:00

Lajvet Slutar:
4/10
kl 05:00Lajv 2020


Höstlajv 2020
1/10 - 4/10

Kontakta oss

arr@havshunger.se

© 2020 Larp Dreams AB