BOENDEPå området finns ca 12 hus byggda i 1600-tals anda. Dessa hus används som boende för våra deltagare.

Om ni önskar ett visst boende för er grupp, maila till arr@havshunger.se med önskemål. För att få önskat boende krävs det att rätt antal besättningsmedlemmar för boendet är anmälda och betalda. Boende fördelas vid varje månadsskifte.

Skulle två olika grupper önska samma boende och uppfylla kraven samtidigt så tillfaller boende den grupp som senast hade boendet under tidigare evenemang.

Utöver önskemål fördelas boendet efter bästa förmåga utifrån storlek och antal grupper som kommer på lajvet. Vi siktar på att alla grupper skall få ett eget boende i bostadshus, men mindre grupper kan komma att placeras tillsammans eller i sovsal.

På lajvet är boendet “in-lajv” och det innebär att gruppen ansvarar för att det inte finns off-saker framme och synligt. Deltagare uppmuntras att dekorera och inreda sina boenden för att passa in i fiktionen.

Sovsal
Sovsal är en off-lösning för boende, bor du i sovsal så behöver du inte tänka på att dekorera ditt boende. Sovsal är en lösning för enskilda lajvare och små grupper under 3 personer så långt platserna räcker. Till sovsalen behöver du ta med egen sovutrustning samt värme.

Du som spelare får dock inte förvara dina intrigföremål, inlajv-pengar eller handelspapper i sovsalen under tiden du själv är ute på området.

Tält
Önskas det, går det bra att lösa sitt boende i tält på området. Tältet ska passa in i fiktionen och tältandet sker “inlajv”. Vi accepterar inte militärtält som inlajv-tält.

Off boende
Det finns även möjlighet att bo helt off utanför området. Detta måste meddelas till arr@havshunger.se för förberedande av uppställningsplats.

Vid boende i fordon såsom husbil eller husvagn behöver även detta meddelas via mail.

Det råder ingen hus- eller tält-frid på lajvområdet.

Detta innebär att andra lajvare, när som helst är tillåtna att gå in i ditt boende.

Klockan 02:00-08:00 gäller dock lågintensivt lajvande. Respektera andra lajvares sömn.

Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att låsa eller barrikadera dörrar.

Tält-frid gäller dock på offområdet, du som spelare får dock inte förvara dina intrigföremål, inlajv-pengar eller handelspapper i sovsalen under tiden du själv är ute på området.


Karta på byn

Boende
Här finner du beskrivning av boendet med bilder, namn och hus-nummer. Hus 1-6 finns i den större byn, hus 7 finns en bit bort och hus 8-12 finns i lillbyn. Dass finns i vardera by.

Hus 1 - Värdshuset
Värdshuset består av två rum som är öppna för gemensamma spelytor. Här finns även en hall och bar. Detta hus är inte bokningsbart utan här huserar värdshuspersonal.

Hus 2 - Bastun
Detta hus består av två mindre rum med plats för tre personer.

Hus 3
Detta hus har ett rum på nedervåningen, sedan två rum + en loftgång på ovanvåningen. Här kan fyra personer placeras i vardera rum och det är inte ovanligt att olika rum går till olika besättningar.

Hus 4
Detta hus består av två separata rum på nedervåningen och tre rum på ovanvåningen. Det innersta rummet på ovanvåningen används som sovsal. Här finns plats för åtta sovande. De övriga två rummen får plats med fyra respektive sex stycken personer.

Det vänstra utrymmet på nedervåningen har plats för åtta personer och det högra utrymmet används som bar.

Hus 5 - Smedjan
En gammal smedja. Här det finns en fast eldstad och den är planerad för tre personer. Smedjan har jordgolv och kan bli lite dammigt.

Hus 6 - Kvarnen
Detta är den gamla kvarnen. I huset finns plats för två personer och huset är uppbyggt i två etager med trägolv.

Hus 7 - Enslingen
Enslingen är ett av våra största hus med två våningar och en eldstad. Huset ligger ute på ett kalhygge en bit ifrån den större byn. Här finns plats för åtta personer.

Hus 8 - Bagarstugan
Detta är det största huset i lillbyn, det finns plats för sju personer. Här finns en fast och fungerande eldstad.

Hus 9 - Kokhuset
Detta är ett litet hus med plats för två personer med en eldstad och röklucka. Det är jordgolv i detta hus.

Hus 10
Detta hus är ett stort rum med två dörrar. Plats finns för sju personer. Golvet är uppbyggt av lösa störar.

Hus 11
Detta är ett hus för sju personer där det delvis finns golv inlagt. Det är lägre i tak och det finns ett loft uppbyggt av lösa störar.

Hus 12
Detta är det minsta huset i den mindre byn och har plats för tre personer.


Antal deltagare
-På kommande Lajv-

26


Kommande Lajv
Välkommen I hamn

01/10 - 04/10

Pris: 200kr
(ordineriepris:650kr)

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
30/8 för intrig
27/9 för mat


Incheck startar:
30/9
kl 12:00
Obligatoriskt infomöte:
30/9
kl 21:00
Lajv start:
1/10
kl 05:00

Lajvet Slutar:
4/10
kl 05:00Lajv 2020


Höstlajv 2020
1/10 - 4/10

Kontakta oss

arr@havshunger.se

© 2020 Larp Dreams AB